ELS NOUS CERTIFICATS DE LA JUNTA QUALIFICADORA DE CONEIXEMENTS DEL VALENCIÀ (JQCV)

La JQCV enguany incorporarà totes les certificacions de tots els nivells de les proves segons el MECR (Marc europeu comú de referència). Esta nova forma de les proves afavorirà l’homologació i validació d’altres certificats. Fins fa poc, cada llengua utilitzava una certificació diferent, més o menys homologable amb les certificacions d’altres llengües. A partir d’ara, segons este marc de referència, els criteris de cada nivell queden exactament detallats. És cert que la correlació de nivells ja existia a les certificacions de la Junta Qualificadora (Oral A1; Elemental B1; Mitjà C1; i Superior C2), però ara resta tot més clar. Hi haurà sis nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2. De tots ells hi haurà proves excepte del nivell A1, la certificació del qual s’obtindrà assistint a cursos concrets a universitats, ajuntaments o altres centres.

El MECR és una guia exhaustiva que va crear el Consell d’Europa a l’any 2001 on s’estableixen els criteris en els quals s’han de fonamentar les noves certificacions. La característica fonamental d’estes proves és la d’aconseguir que es parle i s’’escriga en valencià, i no com abans on les certificacions se centraven molt en el coneixement gramatical que afavoreix un domini molt important des del punt de vista teòric, però no ens ajuda molt a tindre competència oral. El mateix problema podem trobar-lo en l’aprenentatge de les llengües estrangeres, els nostres alumnes estudien molts anys la llengua però no aconseguim fer-los competents oralment. En este cas s’estan posant els recursos per a poder solucionar-lo, com ara la incorporació de professors natius de conversa.

En eixa línia, una de les novetats més importants de les noves proves és la inclusió de la interacció entre parlants. Els examinands en una de les proves orals interaccionaran amb altre examinand, i d’esta manera es comprovarà la capacitat d’improvisació i d’adaptació a la situació comunicativa.

L’elaboració de les proves de manera més pràctica provocarà que el professorat examinador estiga ben format, i mitjançant uns instruments específics siguen d’allò més objectius en les seues qualificacions.

Els nous certificats es divideixen en tres nivells: “el nivell A, per a poder començar a interactuar amb l’entorn i iniciar l’ús social de la llengua; el nivell B, per a poder mantindre la interacció amb l’entorn i comunicar el que es vol en una varietat de contextos, a més d’enfrontar-se de manera flexible als problemes de la vida diària; i el nivell C, per a poder tindre accés a un ampli repertori lingüístic que permeta una comunicació fluida i espontània amb l’entorn.”

 

Tota la informació on es regulen les noves certificacions així com l’homologació dels títols es troba a la següent ordre: Ordre 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la JQCV, el personal examinadors i l’homologació i la validació d’altres títols i certificats.

Els criteris d’avaluació de les proves seran els exigits en l’elaboració de textos tant orals com escrits: l’adequació en la utilització del registre; la coherència en l’ordre i selecció de la informació; la cohesió; la correcció gramatical, ortogràfica, sintàctica i lèxica; la variació en la riquesa i precisió lèxica, així com en la utilització de recursos lingüístics; i la presentació del text.

Els nostres alumnes es presenten majoritàriament a les proves del C1, fer-lo a nivells inferiors no té sentit, perquè el seu nivell, una volta acabada l’ESO, està homologat a un Elemental o actualment un B1. De tota manera per poder presentar-se a les proves cal tindre 16 anys complits.

Encara que es pot consultar a la pàgina web els programes i l’estructura dels exercicis (http://www.ceice.gva.es/va/web/jqcv/programes-i-estructura) posem ací l’estructura de l’examen de grau C1 corresponent al Grau Mitjà anterior.

ÀREA TIPUS D’ACTIVITAT VALOR %
1 COMPRENSIÓ, EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ ESCRITES Redactar un text amb una extensió aproximada de 200-220 paraules, i un altre text amb una estructura determinada i amb una extensió aproximada de 170-190 paraules. Relacionar o ordenar un text perquè tinga sentit complet. 30 %
2 ESTRUCTURES LINGÜÍSTIQUES Completar els exercicis amb respostes obertes que donen sentit complet al text. 30 %
3 COMPRENSIÓ, EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ ORALS Aquesta àrea tindrà dues parts: una primera part on l’aspirant escoltarà un text i contestarà les preguntes, i una segona part amb dos exercicis (un de producció i un altre d’interacció), a partir de temes facilitats en la prova. En tots els casos hi haurà una interacció prèvia (presentació), per part de la persona que s’examina, per a encetar la intervenció. 40 %

 

Post comment

You must be logged in to post a comment.

© 2018 Colegio Santo Tomás de Villanueva - PP. Agustinos

Uso de cookies

Esta página web utiliza cookies propias y de terceros. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies